Why our solution?

Vår programvara består sig av flera olika analyser som är kritiska för supply chain optimering. Vår lösning är moln baserad så att det inte finns något behov för installation eller integration med andra system. Detta betyder att våra användare kan börja använda programvaran inom några dagar. Våra analyser kan göras dagligen, veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årligen. Vi har enbart en abonnemangsplan som innebär att våra användare får full tillgång till alla våra analyser.

Leveranstörshantering

Användning av våra analyser säkerställer långvariga förhållande med rätt leverantörer. Att ha en hälsosam leverantörsbas är ett av de viktigaste kriterierna för att ha en väl fungerande supply chain. Vi kan hjälpa dig genom att minska risker och öka möjligheterna inom leverantörsbasen.

  • Leverantörsutvärdering hjälper dig få översikt över leverantörens prestanda och identifiera leverantörsrisker.
  • Leverantörskort hjälper dig få förhandlingsstyrka och välja rätt strategier mot leverantörer.
  • SPEND analys identifierar risken för single source coh säkerställer korrekt leverantörshantering.
  • Ny leverantör checklista hjälper dig hitta och utvärdera nya leverantörer. Checklistan ger dig en översikt över hela processen och säkerställer att nya leverantörer uppfyller dina krav.
  • Kategorisering matris leverantörer är en leverantörskategoriseringsanalys som gör det möjligt för företag att välja rätt leverantörsstrategier.

Artikelhantering

Många företag kämpar med sin produkthantering. Detta verksamhetsområde är stort och mycket tidskrävande. Våra produktanalyser säkerställer kontroll över verksamhetens utgifter, produktkategorier och strategier för artikeloptimering.

  • SPEND analys ger en överblick över utgifter och hjälper dig att identifiera kostnadsreduceringsmöjligheter, single source risker och föreslår lämliga inköpsstrategier.
  • Kayegorisering matris artiklar klassificerar artiklar i kategorier. Genom att använda kategorisering matrisen kan ett företag bättre förstå den potentiella vinsten i förhållande till försörjningskedjans svagheter och sårbarheter.
  • Offertförfrågan syftet med denna utvärderingen är jämförelse av offerter för att identifiera lämpligaste leverantören enligt de ställda kraven. Flexibilitet i vår offertutvärdering gör det möjligt för företag att välja sina egna viktiga kriterier
  • Artikelkort samlar viktig statistik och analyser i en vy. Artikelkort kan användas för produktutveckling, kostnadsreduktion, inköpsjämförelsen och mycket mer.