Varför vår lösning?

Supply Chain Cards består sig av flera olika analyser som är kritiska för supply chain optimering. Vår lösning är moln baserad så att det inte finns något behov för installation eller integration med andra system. Detta betyder att våra användare kan börja använda Cards inom några dagar. Våra analyser kan göras dagligen, veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årligen. Vi har enbart en abonnemangsplan som innebär att våra användare får full tillgång till alla våra analyser.

Leveranstörshantering

Användning av våra analyser säkerställer långvariga förhållande med rätt leverantörer. Att ha en hälsosam leverantörsbas är ett av de viktigaste kriterierna för att ha en väl fungerande supply chain. Vi kan hjälpa dig genom att minska risker och öka möjligheterna inom leverantörsbasen.

 • Leverantörsutvärdering hjälper dig få översikt över leverantörsprestanda och identifiera risker.
 • Leverantörskort hjälper dig förstå leverantörens data och få förhandlingsstyrka tack vore våra unika rapporter.
 • Spend analys har en breakdown på 3 nivåer som hjälper dig visualisera leverantörens spend  i detaljer och identifiera besparingsmöjligheter.
 • Ny leverantör checklista hjälper dig introducera och utvärdera nya leverantörer som är nödvändiga för att utmana nuvarande leverantörsbas.
 • Kategorisering matris leverantörer säkerställer att rätt leverantör hamnar i rätt kategori och gör det möjligt för företag att välja rätt leverantörsstrategier.
 • Målmoduler med aktivitetslista och analysjämförelse används för målsättningar, besparingar och förbättringar.

Artikelhantering

Många företag kämpar med sin artikelhantering. Detta verksamhetsområde är stort och mycket tidskrävande. Våra artikel analyser säkerställer kontroll över verksamhetens utgifter, kategoriserar och hjälper med olika strategier.

 • Spend analys ger en överblick över utgifter både på översta och detaljnivå. Förstå spend, välj strategier och gör besparingar.
 • Kayegorisering matris artiklar klassificerar artiklar i 4 kategorier. Genom att använda kategorisering matrisen, ett företag kan bättre förstå den potentiella vinsten i förhållande till försörjningskedjans svagheter och sårbarheter.
 • Offertutvärdering​ är jämförelse av offerter och benchmark för att identifiera lämpligaste leverantören enligt de ställda kraven. Vår “head to head” leverantörsjämförelse  på artikelnivå möjliggör en bra översikt samt en användarvänlig benchmark.
 • Artikelkort samlar alla viktiga rapporter och analyser i en dashboard. Artikelkort kan användas för förhandlingar, kostnadsreducering och jämförelse av olika strategier.
 • Målmodul med analysjämförelse och målsättningar används för förbättringar och besparingar. Vår besparingskalkylator hjälper dig uppnå en av de mest viktiga KPI:er inom inköp.