Spend analys

Spend analys klassificerar och analyserar verksamhetens utgifter i syfte att reducera totala inköpskostnader. Användning av vår spend analys ger inblick och möjliggör bättre användning av ditt köpmakt samt förbättrar relationer med leverantörer.

Vår spend analys har 5 olika "Spend by" rapporter och en breakdown på 3 nivåer. Detta är viktigt för att få inblick i var och hur ett företag spenderar sina pengar. Visualisering av kategori spend är nödvändig för att implementera kortsiktiga och långsiktiga kategori strategier.

Några fördelar med Spend analys

  • Kostnadsbesparingar - Spend analysen ger inblick i spend data och hjälper med identifiering av besparingsmöjligheter.
  • Leverantörsrelationer – Leverantörer brukar ha en bättre insyn på spend än vad kunden har. Spend analys hjälper med korrigering av denna obalans och på vissa sätt tippa den till företagets fördel.

     

    En omfattande spend analys ger mer information om företagets utgifter, över en specifik leverantör samt ger inblick i hur mycket företag spenderar hos leverantörens konkurrenter. Denna informationen är något leverantören inte har.

  • För stor spend på en leverantör - Detta betyder att leverantör blir mycket beroende av företagets inköp vilket innebär att företagsbeslut har en stor inverkan på leverantören. Leverantör kan vara tvungen att minska sin personal eller till och med gå i konkurs om företaget väljer att reducera inköpen eller byta ut leverantören. Det är viktigt att inköp inte står för en stor procent av leverantörens omsättning.
  • Single source risk - Denna risk inträffar om företaget är mycket beroende av en viss leverantör och om den leverantören går i konkurs eller väljer att avbryta samarbetet med företaget. Detta kan leda till ett leveransstop på kritiska produkter eller tjänster som är av avgörande betydelse för verksamheten!