SPEND analys

Spend analys klassificerar och analyserar verksamhetens utgifter i syfte att reducera totala inköpskostnader. Användning av SPEND analys ger inblick och tillåter bättre användning av ditt köpmakt samt förbättrar relationer med leverantörer.

Vi använder Spend analys för att kategorisera din data. Detta är viktigt för att få inblick i var och hur ett företag spenderar sina pengar. När ett företag kan se vilken kategori de spenderar mest på, kan dem djupare undersöka kostnaderna inom kategorin, för att räkna ut hur man ökar vinsterna och minskar överskotten. Spend analys ger en fullständig översikt över inköp, ner till den enskilda kategorinivån.

Några fördelar med Spend analys

  • Kostnadsbesparingar - Spend analysen ger dig en inblick i inköpsstatistik och kan hjälpa dig identifiera besparingsmöjligheter.
  • Leverantörsrelationer – Dina leverantörer brukar ha en bättre insyn på dina inköp än vad du har. Spend analys hjälper dig korrigera denna obalans och på vissa sätt tippa den till din fördel.

     

    En omfattande spend analys ger dig mer information om dina utgifter, över en specifik leverantör samt ger dig inblick i hur mycket du spenderar hos leverantörens konkurrenter. Denna informationen är något din leverantör inte har.

  • För stor spend på en leverantör - Detta betyder att din leverantör blir mycket beroende av din inköp vilket innebär att ditt företagsbeslut har en stor inverkan på leverantören. Din leverantör kan vara tvungen att minska sin personal eller till och med gå i konkurs om du väljer att reducera inköpen eller byta ut leverantören. Se till att din inköp inte står för en stor procent av leverantörens omsättning.
  • Single source risk - Denna risk inträffar om du är mycket beroende av en viss leverantör och om den leverantören går i konkurs eller väljer att avbryta samarbetet med företaget. Detta kan leda till ett leveransstop på kritiska produkter eller tjänster som är av avgörande betydelse för din verksamhet!