Offertutvärdering

Syfte med offertutvärdering är en jämförelse av inkomna offerter och säkerställning av rätt leverantörsval. Vår offertutvärdering ger dig en bra översikt av samtliga krav och gör offertjämförelsen väldigt enkel. Företaget borde informera sina leverantörer (i er offertförfrågan) hur deras offerter kommer att utvärderas så dem kan fokusera på de mest viktiga områden.

Flexibiliteten gör det möjligt att välja vilka krav du ska ha samt hur viktiga dem är. Du kan t.ex. ändra betalningsvillkor till några andra relevanta kriterier eller välja att enbart ha 2-3 kriterier som är lika viktiga. Din utvärdering dina regler.

Offert utvärderingskriterier som standard är:

  • Pris.
  • Leveranstid.
  • Leveransvillkor (Incoterms).
  • Betalningsvillkor.
  • Hantering av liknande artiklar.
  • Leverantörsprestation.
  • Offert i tid.
  • Fraktkostnader.