Offertutvärdering

Syfte med offertutvärdering är en jämförelse av inkomna offerter och benchmark för säkerställning av rätt leverantörsval. Vår "head to head" leverantörsjämförelse betyder bra överblick och gör benchmark användarvänlig.

Flexibiliteten gör det möjligt att välja vilka krav du ska ha samt hur viktiga dem är. Du kan t.ex. ändra betalningsvillkor till några andra relevanta kriterier eller välja att enbart ha 2-3 kriterier som är lika viktiga.

Fördelar & funktioner

  • Besparingskalkyl.
  • Offertjämförelse per leverantör.
  • Användarvänlig benchmark.
  • Flera mallar.
  • Kundanpassade utvärderingskriterier.
  • Utvärdering av potentiella leverantörer.
  • Fördela viktighetsgrad mellan kriterier.
  • Målpris analyser.