Målmoduler

Målmoduler förser användare med verktyg för supply chain förbättringar. Jämförelsen av 3 analyser med olika tidpunkter utför en grund för ett optimeringsprojekt. En aktivitetslista ger överblick över dem olika delarna i processen. Texter i dessa moduler ger användarna tips om vad dem borde tänka på vid dem olika aktiviteterna.

Fördelar & funktioner

  • Aktivitetslista med tidslinje.
  • Dokumenthantering.
  • Prioritetsättning av aktiviteter.
  • Mät framsteg mot uppsatta mål.
  • Analysjämförelser.