Leverantörsutvärdering

Leverantörsutvärdering är en process som tillämpas på nuvarande leverantörer för att mäta och bevaka deras prestation i syfte för kost och risk reducering samt ständiga förbättringar. Vår utvärderingsmodell är mycket flexibel med kundbehov i fokus. Leverantören blir betygsatt med hjälp av all insamlad data genom utvärderingen.

Några fördelar med leverantörsutvärdering

  • Öka leverantörs synlighet - När företagen inte känner till hur deras leverantörer presterar baseras oftast leverantörshantering på gissningar. Att börja mäta leverantörens prestanda bidrar till en prestandaförbättring.

  • Upptäck dolda kostnader - Din supply chain är full av potentiella risker. Vissa risker kan unvikas med bättre kommunikation mellan företag och leverantörer. Genom att bättre förstå leverantörernas prestanda och leverantörs affärspraxis och processer kan företag hjälpa leverantörer att driva ineffektivitet ur verksamheten, som resulterar i bättre prestanda och lägre kostnader.

  • Optimera din leverantörsbas - Genom att mäta leverantörens prestanda kan ett företag sätta ett tröskelvärde för sina leverantörer som kan leda till bättre resultat. Företagen kan bättre planera nya produkter och tjänster baserat på en god förståelse för leverantörernas kapacitet och prestanda.
  • Förbättra leverantörsrelationer - Leverantörer bör driva sina verksamheter i linje med sina kunder: dela samma affärsetik och förväntningar, visa engagemang och genomföra ständiga förbättringar.

  • Riskbedömning - Inblick i leverantörsprestanda och affärsmetoder bidrar till att minska affärsrisker (både operativa och finansiella).

  • Översikt över leverantörsprestanda - Samtidigt som mätresultatet har en positiv effekt kan leverantörsutvärdering vara effektivast när den leder till olika aktiviteter och faktiska förbättringar av leverantörens prestanda.