Konsulttjänster

Vi erbjuder konsulttjänster inom strategiska inköp & supply chain område. Användning av vår applikation under uppdraget möjliggör för våra kunder en enkel och snabb uppföljning. En annan fördel är vår flexibilitet i form av kortare projektuppdrag. Nedan hittar Ni förslag på några av våra konsultprojekt.

Lageroptimering

Lageroptimering

Lageranalys
Lagerberäkningar
Risk eliminering

Besparingsprojekt

Besparingsprojekt

Lageroptimering
Leverantörsavtal
Lagerhållningsavtal

Avtalshantering

Avtalshantering

Leverantörsanalys
Förhandlingar
Avtal

Kategoristyrning

Kategoristyrning

Spend & Kategorianalys
Kategoriseringsmatriser
Kategoristrategier

Leverantörsutveckling

Leverantörsutveckling

SWOT analys
Leverantörskategorisering
Föreslagna strategier