Kategorisering matris artiklar & leverantörer

Matrisens syfte är att hjälpa inköparen maximera leveranssäkerhet och reducera kostnader genom användning av sin inköpsmakt. Företag som använder matrisen kan bättre förstå potentiell vinst i förhållande till supply chain svagheter och sårbarheter.

Både artiklar och leverantörer kan kategoriseras med denna matris:
Artiklar – Huvudfokus är på artikels spend och dess betydelse.
Leverantörer - Huvudfokus är på leverantörens spend och utvärdering.

Matrisen har 2 axlar, spend påverkan på den ena och leverans påverkan på den andra. Detta möjliggör för verksamheter att se vilka förhållande som är viktiga, och fokusera sig på att förstärka dessa.

Matrisens 4 kategorier

 • Kritisk kategori - Dessa typer av produkter är oftast köpta från en leverantör. Dessa produkter är inkluderade i kritisk behov av verksamheten på grund av att dem kan vara svåra att tillverka eller leverera, svåra att hitta, kostsamma eller har en direkt påverkan på företagens lönsamheten.

   

  Strategier vi rekommenderar för dessa produkter inkluderar samarbete och strategiska partnerskap.

 • Blockerande kategori – Dessa typer av produkter representerar inte ett högt värde men dem är en sårbar faktor i hela försörjningskedjan. Dem är nödvändiga för produktionen men är också svåra att anskaffa. Det finns en maktobalans mellan verksamheten och leverantören, där leverantören är den dominerande faktor.

   

  Genom att skapa eller öka säkerhets lager av dessa produkter samt hitta alternativa leverantörer kan ett företag undergräva denna position.

 • Påverkande kategori – Dessa produkter kan enkelt köpas från olika leverantörer. En mindre prisförändring eller en kvalitetsförändring kon påverka priset starkt. I maktbalansen mellan företaget och leverantören är företaget den dominerande faktorn.

   

  Inköpsstrategier som brukar användas för dessa produkter inkluderar anbud och konkurrenskraftiga budgivningar.

 • Standard kategori – Dessa produkter orsakar minst problem för inköp. Produkter representerar ett lågt värde och dem kan köpas i olika sorter och från olika leverantörer. Det finns en bra maktbalans mellan företaget och leverantören.

   

  Genom att öka produktstandardisering sparas tid och pengar. De strategier vi rekommenderar för dessa produkter är att minska administrativa kostnader och logistik komplexitet.