Integritetspolicy

Giltigt datum: 18 juni 2018
Supply Chain Cards (“oss”, “vi” eller “vår”) driver webbplatsen www.supplychaincards.com (“Tjänsten”).
Denna sida informerar dig om vår policy om insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har kopplat till den datan.
Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du samlingen och användningen av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna integritetspolicy har termer som används i denna policyn samma betydelser som i våra användarvillkor, tillgängliga från www.supplychaincards.com

Definitioner

Tjänsten är www.supplychaincards.com webbplats som drivs av Supply Chain Cards

 • Personlig information – Personuppgifter betyder data om en levande individ som kan identifieras från dessa data (eller från den och andra uppgifter som vi antingen har eller kommer sannolikt att komma in i).
 • Användningsdata – Användningsdata är data som samlas automatiskt antingen genereras av användningen av Tjänsten eller från själva Tjänsteinfrastrukturen (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).
 • Cookies – Cookies är små bitar av data lagrade på din enhet (dator eller mobilenhet).
 • Datakontroller – DDatakontroller betyder den fysiska eller juridiska person som (antingen ensam eller gemensamt med andra personer) bestämmer vilka syften och vilka sätt som personuppgifter ska behandlas. I samband med denna integritetspolicy är vi datakontroller av dina personuppgifter.
 • • Dataprocessorer (eller tjänsteleverantörer) – Dataprocessor (eller Tjänsteleverantör) innebär en fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för datakontrollanten. Vi kan använda olika tjänsteleverantörers tjänster för att behandla dina data mer effektivt.
 • Användare – Användare är en levande individ som använder vår Tjänst och är föremål för personuppgifter.

Insamling av information

Vi samlar flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av data insamling

Personlig information

Medan du använder vår tjänst kan vi fråga dig att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (“Personuppgifter”). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • Din e-postadress
 • Faktura e-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, Postnummer, Stad, Land
 • Företagsnamn, storlek och industri
 • Cookies och användningsdata

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsföring, reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att säga upp några eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa länken för abonnemang eller anvisningar som tillhandahålls i ett mail som vi skickar eller genom att kontakta oss.

Användningsdata

Vi kan också samla information om Tjänstens tillträde och användning (“Användningsdata”). Denna användningsdata kan innehålla information som datorns Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsareversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Spårning och cookies

Vi använder cookies och liknande spårteknik för att spåra aktiviteten i vår tjänst och hålla vissa uppgifter. Cookies är filer med liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårteknik som används är också beacons, tags och skript för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår tjänst. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda vissa delar av vår Tjänst.

Exempel på kakor vi använder:

 • Session Cookies. Vi använder Session Cookies för att använda vår tjänst.
 • Preferens Cookies. Vi använder Preference Cookies för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.
 • Säkerhets Cookies. Vi använder Säkerhets Cookies av säkerhetsskäl.
 • Reklam Cookies. Reklam Cookies används för att hjälpa dig med annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen.

Användning av information

Supply Chain Cards använder de samlade uppgifterna för olika ändamål:

 • Att tillhandahålla och behålla vår Tjänst.
 • Att meddela dig om ändringar i vår Tjänst.
 • Att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
 • Att ge kundsupport
 • Att samla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst
 • Att övervaka användningen av vår tjänst
 • Att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem
 • För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, om du inte valt att inte ta emot sådan information

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt GDPR

Om du är från Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EEA), har Supply Chain Cards rättsliga grund för insamling och användning av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy beroende av de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in den.

Supply Chain Cards kan behandla dina personuppgifter eftersom:

 • Vi behöver göra ett avtal med dig
 • Du har gett oss tillstånd att göra det
 • Bearbetningen ligger i våra legitima intressen och det överstyrs inte av dina rättigheter
 • BetalningsändamålAtt följa lagen

Att följa lagen

Supply Chain Cards behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi behåller och använder dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.Supply Chain Cards kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användarens data behålls vanligen under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten i vår service, eller om vi är lagligen skyldiga att behålla dessa data under längre perioder.

Data överföring

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagar om dataskydd kan skilja sig från dem som ligger inom din jurisdiktion.
Om du befinner dig utanför Sverige och väljer att ge information till oss, var vänlig notera att vi överför data, inklusive personuppgifter, till Sverige och bearbetar det där.
Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar din överenskommelse för överföringen.

Supply Chain Cards kommer att vidta alla åtgärder som är rimligt nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om inte tillräckliga kontroller finns på plats, inklusive säkerheten av dina uppgifter och annan personlig information.

Avsläjande av data

Affärstransaktion

Om Supply Chain Cards är inblandade i en fusion, förvärv eller tillgångsförsäljning, kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela innan dina personuppgifter överförs och omfattas av en annan integritetspolicy.

Avslöjning för lagförvaltning

Under vissa omständigheter kan Supply Chain Cards vara skyldig att lämna ut dina personuppgifter om så krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t ex en domstol eller en statlig myndighet).

Juridiska krav

Supply Chain Cards kan i god tro avslöja dina personuppgifter om sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Att följa en lagstadgad skyldighet
 • Att skydda och försvara rättigheter eller egendom i Supply Chain Cards
 • Förhindra eller utreda eventuella fel i samband med Tjänsten
 • Att skydda den personliga säkerheten hos användare av Tjänsten eller allmänheten
 • Att skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet av data

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet, eller elektronisk lagringsmetod är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera den absoluta säkerheten.

Dina rättigheter för skydd av personuppgifter enligt GDPR

Om du är bosatt i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) har du en viss skydd av personuppgifter. Supply Chain Cards syftar till att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

If you wish to be informed what Personal Data we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us.

Under vissa omständigheter har du skyddsrätt till följande personuppgifter:

 • Rätten att komma åt, uppdatera eller ta bort den information vi har om dig. När det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära att vi raderar dina personuppgifter direkt i avsnittet om kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få din information rättad om den är felaktig eller ofullständig.
 • Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information.
 • Rätten till dataöverförbarhet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har på dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt använd format.
 • Rätt att återkalla samtycke. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst där Supply Chain Cards åberopade ditt samtycke att behandla din personliga information.

Observera att vi kan fråga dig att verifiera din identitet innan vi svarar på sådana förfrågningar.
Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES).

Tjänsteleverantörer

Vi kan använda tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår Tjänst (“Tjänsteleverantörer”), för att tillhandahålla Tjänsten på vår vägnar, att utföra servicerelaterade tjänster eller att hjälpa oss att analysera hur vår Tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter på vår vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda det för något annat syfte.

Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

 • Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatsstrafik. Google använder data som samlas in för att spåra och övervaka användningen av vår service. Dessa uppgifter delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de samlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.
Du kan välja bort att ha din aktivitet på Tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsarens uppsägnings tillägg till Google Analytics. Tillägget hindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besökaktivitet.
Mer information om Googles sekretesspraxis finns på webbsidan för Google Sekretess och villkor: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • Reklam

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att visa annonser till dig för att hjälpa till att stödja och behålla vår Tjänst.

 Google AdSense och DoubleClick Cookie

Google, som tredjepartsleverantör, använder cookies för att visa annonser i vår tjänst. Googles användning av DoubleClick-cookien gör att den och dess partners kan visa annonser till våra användare baserat på deras besök i vår Tjänst eller andra webbplatser på Internet.Du kan välja bort användningen av DoubleClick Cookie för intressebaserad annonsering genom att besöka webbsidan för Google Ads Settings:

http://www.google.com/ads/preferences/

Remarketingtjänster

Supply Chain Cards använder remarketingtjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du har besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök i vår Tjänst.

 • Google AdWords

Google AdWords remarketingtjänst tillhandahålls av Google Inc.
Du kan välja bort Google Analytics för Display Advertising och anpassa annonser i Googles Display-nätverk genom att besöka sidan Google Ads Settings: http://www.google.com/settings/ads

Google rekommenderar också att du installerar Google Analytics-tilläggswebbläsartillägget – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – för din webbläsare. Google Analytics-tilläggswebbläsartillägg ger besökare möjligheten att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics.

Mer information om Googles sekretesspraxis finns på webbsidan för Google Sekretess och villkor: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

 • Twitter

Twitter-remarketingtjänsten tillhandahålls av Twitter Inc.

Du kan välja bort från Twitters intressebaserade annonser genom att följa instruktionerna: https://support.twitter.com/articles/20170405

Du kan lära dig mer om sekretesspraxis och policy för Twitter genom att besöka deras sekretesspolicy sida: https://twitter.com/privacy

Betalningar

Vi kan tillhandahålla betalade produkter och / eller tjänster inom Tjänsten. I det fallet använder vi tjänster från tredje part för betalningsbehandling (till exempel betalningsleverantörer).

Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortuppgifter. Den informationen tillhandahålls direkt till våra betalningsleverantörer från tredje part vars användning av din personliga information regleras av deras integritetspolicy. Dessa betalningsleverantörer följer de standarder som fastställs av PCI-DSS, som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam ansträngning för varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av betalningsinformation.

Betalingsleverantörer vi jobbar med är:

 • PayPal

PayPal sekretesspolicy kan ses på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att styras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyen för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barnens integritet

Vår Tjänst tar inte emot någon under 18 år (“Barn”).
Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat personuppgifter från barn utan att verifiera föräldrars medgivande, tar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy när som helst. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på den här sidan..
Vi meddelar dig via e-post och / eller ett framstående meddelande i vår Tjänst innan förändringen blir effektiv och uppdaterar “effektiv datum” högst upp i denna integritetspolicy.
Du rekommenderas att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy blir effektiva när de publiceras på den här sidan.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integrationspolicy, kontakta oss:
Via e-post: info@supplychaincards.com