Industrier

Är Supply Chain Software något för mig?
Vi skulle kunna svara på denna fråga med en annan: Köper Ni produkter, tjänster och får leverantörsfakturor för dem? Om ditt svar är ja då är vårt software något för dig.

Förbättringar och optimeringar är behövda och mycket värdefulla i varje industri. Vår software är mycket flexibel så att våra kunder kan anpassa den efter sina behov och industrier.

Några industrier vi jobbar mot:

Technology

Technology

Marine och energi

Marine och energi

Olja och gas

Olja och gas

Fastigheter

Fastigheter

Bilindustri

Bilindustri

Elektronik & automation

Elektronik & automation

Detaljhandel och grossister

Detaljhandel och grossister

Konsumentvaruindustri

Konsumentvaruindustri

Livsmedelsindustri

Livsmedelsindustri

Byggindustri

Byggindustri

Tillverkningsindustri

Tillverkningsindustri

Läkemedelsindustri

Läkemedelsindustri